My już to wiemy, a Ty?!


Wszelkie badania realizowane w naszej pracowni są rzetelnie i skrupulatnie wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Ty również je poznaj!

Podstawy prawne najczęściej wykonywanych badań psychologicznych:


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 287) czytaj

Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz 874 z późniejszymi zmianami) czytaj

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz 908 z późniejszymi zmianami) czytaj

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.04.2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 622 z późniejszymi zmianami.) czytaj

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1264) czytaj