Zakres naszych badań...


W pracowni wykonywane są obowiązkowe badania psychologiczne popularnie nazywane psychotechnicznymi.

Ikona dymek Badania psychotechniczne potrzebne są do uzyskania zdolności do pracy lub kwalifikacji na dane stanowisko i mogą być uzupełniającymi do badań medycznych. Związane są również z medycyną pracy, gdzie wykonuje się badania lekarskie i psychologiczne dla poszczególnych grup zawodowych o których mówią przepisy (badania wstępne, okresowe, kwalifikacyjne, uprawnienia).


Oferowane typy badań:


Badania kierowców

Są to obowiązkowe badania dla osób kierującyh pojazdami lub związanych z prowadzeniem pojazdów w sytuacjach o kórych mówią przepisy Prawa o Ruchu Drogowym.


Badania skierowane są do:


Kandydatów na kierowców kategorii A, B, C ,D, E T

Kierowców zawodowych wszystkich kategorii A, B, C ,D, E T

Kierowców amatorów

Kierowców do licencji rajdowych krajowych i międzynarodowych ( R I, R II )

Instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów

Kierowców taksówek osobowych i bagażowych

Kierowców pojazdów służbowych, przedstawicieli handlowych

Kierowców MPK, PKS, Bus-ów

Kierowców pojazdów uprzywilejowanych:

Policji,Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Technicznego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycznego, lub przewożących materiały niebezpieczne: gaz, paliwo, mat. chemiczne itp.

Kierowców po następujących zdarzeniach :

po zatrzymaniu prawa jazdy z powodu prowadzenia pod wpływem środków odurzająch np. alkoholu

po przekroczeniu 24 punktów karnych

po wypadkach drogowych

Badania operatorów wózków i maszyn

Są to obowiązkowe badania dla osób pracujacyh przy obsłudze wszelkiego rodzaju maszyn, urządzeń drogowych i budowlanych o kórych mówią przepisy Prawa Pracy.


Badania skierowane są do:


Operatorów wózków widłowych, platform i podnośników

Opertorów suwnic, dźwigów, maszyn wyciągowych i taśmowych

Opertorów cięzkiego sprzętu budowlanego np. koprek, spychaczy

Opertorów innych specjalistycznych pojazdów i maszyn np. akceleratorów

Operatorów samojezdnych maszyn drogowych np. walców

Pracowników zabezpieczenia technicznego I i II stopnia

Osób pracujących na wysokościach

Badania na stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Są to obowiązkowe badania dla osób wykonujących określone rodzaje prac wynikające z Kodeksu Pracy.


Badania skierowane są do osób wymienionych w załączniku:Ikona pdfZakres badań psychologicznych obejmuje sprawdzenie sprawaności psycho-motorycznej tj.


skupienie uwagi

refleks

zmysł przestrzenny

logiczne i praktyczne myślenie

spostrzegawczość, zapamiętywanie

sprawność fizyczna